Fotboll på Heden

Supporterkultur

Under senare år har en rad händelser kopplade till supporters våld skakat den svenska fotbollen. Frågan har blivit så brännande att den svenska justitieministern har funnit sig föranlåten att reagera.

Supporterkultur

Den våldspräglade supporterkulturen har alltså blivit ett samhällsproblem. Detta har dock lett till att både klubbar och den nationella supporterunionen vidtagit steg för att skapa en bättre supporterkultur. Majoriteten av fotbollssupporters är inte våldsbenägna utan mer intresserade av att följa och stötta sitt lag och njuta av stämningen på läktaren – hemma som borta. Tanken är att skapa mer utrymme för dessa fans och bidra till att de känner sig trygga, samtidigt som man minskar möjligheterna för våldsverkare att ta utrymme. Fotbollen ska präglas av glädje, samhörighet och hög stämning.

Bidra som supporter                         

Den förhärskande meningen även bland supporters är att våldet är förkastligt och de som utsätter spelarna och resten av publiken för detta ska bekämpas med alla lagliga medel. Klubbarna har insett detta och försöker att ta tillvara de positiva sidorna av supporterkulturen och spelarna fördömer kategoriskt våldet. Som fotbollssupporter har du alla möjligheter att bidra positivt till svensk supporterkultur. Gå till matcherna och heja fram laget med positiva ramsor. Bär lagets färger och visa var du står, men utan att skapa en vi-och-domkänsla gentemot det andra lagets supportrar.

Ett bra sätt att bidra till en förbättrad supporterkultur är givetvis att i första hand respektera de regler som klubbarna har satt upp om alkohol, brandfarliga ämnen; exempelvis bengaler och knallskott. Viktigt är också att du som supporter pratar med dina vänner om detta och är överens om att ni går på fotboll för sportens skull och inte för något annat. Har du barn är det dessutom viktigt att föregå med gott exempel och ge dem en odelat positiv upplevelse.